Next PreviousAlle officiële examenantwoorden op Eindexamens.NU
Tijdens de eindexamenperiode zullen de antwoorden van de meeste examens zo snel mogelijk na de examens gepubliceerd worden op Eindexamens.NU.
Examentrainers.nl
Verplichte "examenstand" grafische rekenmachine
21:41 - Dinsdag 16 januari '18

Vanaf dit examenjaar is het voor HAVO verplicht om en zogenaamde examenstand op de grafische rekenmachine te hebben.

De examenstand moet het onmogelijk maken om onzichtbare programma's op de grafische rekenmachine te draaien.

In het verleden bestonden verschillende programma's die stukken van het geheugen in de grafische rekenmachine konden verbergen. Hierdoor was het mogelijk om formules en andere zaken op de grafische rekenmachine te plaatsen.

De examenstand wordt ook wel de Press-to-Test instelling genoemd. Zodra deze stand geactiveerd wordt, wordt het geheugen tijdelijk gewist en gaat er een lampje brangen. Docenten kunnen dan zien dat de examenstand aan staat. Na het examen kan de rekenmachine weer in de originele stand terug gezet worden.

RSS feed ExamennieuwsFollow op TwitterExamennieuws
Kernvakken sinds invoering toch makkelijker
In 2013 is de kernvakkenregel ingevoerd. Het doel was om de leerprestaties te verbeteren. Trots melde Staatssecretaris Dekker destijds dat er ondanks de invoering van deze strengere slagingseisen …
Eindexamens.NU heeft de gemiddelde cijfers en het aantal onvoldoendes voor en na invoering van de kernvakkenregel met elkaar vergeleken. Op basis van de examenresultaten blijkt daaruit dat er voor de jaren na invoering van de kernvakkenregel een hoger gemiddeld …
Hack examenstand TI-84
De examenstand op de TI-84 blijkt zeer eenvoudig en behoorlijk onopvallend uit gezet te kunnen worden.
Zet de rekenmachine via de gebruikelijke manier in de examenstand. Zet hem nogmaals op dezelfde manier in de examenstand, maar druk op de reset-button aan de achterkant van de rekenmachine wanneer de blauwe balk even grijs wordt. Als de reset-button op het juiste moment ingedrukt is geweest staat …
Examenvak op hoger niveau
Staatssecretaris Sander Dekker heeft de tweede kamer laten weten dat hij het mogelijk gaat laten maken om vakken op een hoger niveau af te ronden. Nu kunnen alleen vakken van één niveau op een …
De onderwijsraad heeft eind 2015 in een rapport geadviseerd om de huidige regels op dit gebied soepeler te maken. Dekker heeft nu aangegeven dit advies op te volgen.
VWO examen in 5 jaar
Vanaf schooljaar 2016-2017 starten 24 scholen met een versnelde VWO opleiding. Op dit moment zijn twee scholen aan het experimenteren met de versnelde opleiding.
De scholieren beginnen na de basisschool direct in de versnelde VWO klas. Hierdoor kunnen ze de eerste drie jaar brugklas in twee jaar afronden. Daarnaast krijgen de scholieren in deze klassen naast het gewone versnelde lesprogramma ook extra verdieping of verbreding.